Sam Ubhi Silver Slinky Bracelet

Sam Ubhi Silver Slinky Bracelet

Sam Ubhi Costume Collection Silver Slinky Bracelet


Multi bracelets with a lovely silver matt finish.

£30.00

Availability: In stock